SZYMON BOŃKOWSKI O PLMMA 53, JĘDRZEJCZYK I KHALIDOVIE

Arkadiusz Hnida, Nagranie własne

2015-04-07

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Szymonem Bońkowskim, który zarejestrowaliśmy po gali PLMMA 53 w Giżycku. Rozmawialiśmy o zawodnikach Arrachionu Olsztym, m.in. o Joannie Jędrzejczyk i Mamedzie Chalidowie.