SPARTAN FIGHT: NOWE ZASADY MMA WPROWADZONE

Arkadiusz Hnida, Informacja własna

2017-02-07

Wprowadzenie na galach Spartan Fight zunifikowanych zasad MMA (MMA Unified Rules) spowodowało, że nastąpiły minimalne zmiany w limitach wagowych poszczególnych kategorii. Obecnie limity prezentują się następująco:

Waga superciężka + 265lb (+120,20kg)

Waga ciężka - 265lb (120,20kg)

Waga półciężka - 205lb (93,00kg)

Waga średnia -185lb (83,90kg)

Waga półśrednia - 170lb (77,10kg)

Waga lekka - 155lb (70,30kg)

Waga piórkowa - 145lb (65,80kg)

Waga musza - 125lb (56,70kg)

Waga kogucia - 135lb (61,20kg

Obowiązuje 500g tolerancji