WOJNA NA SŁOWA: KHALIDOV-MAŃKOWSKI

Redakcja, Nagranie własne

2017-05-25

W walce wieczoru gali KSW 39 spotka się w klatce dwóch mistrzów KSW. Mamed Khalidov i Borys Mańkowski okazali sobie duży szacunek podczas oficjalnego spotkania.