GRZEGORZ NOWACZEK PO WYBORACH PZB

Mariusz Serafin, Nagranie własne

2020-09-13

Grzegorz Nowaczek o Masternaku, wydziale boksu zawodowego i przyszłości PZB.