KURS INSTRUKTORSKI

Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu zaprasza na kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością samoobrona, w terminie  03.03.2012- 13.05.2012 r.

Warunki uczestnictwa w kursie:
- ukończone 18 lat
- 2-letni staż ćwiczeń
- wykształcenie min. średnie
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie
- przesłanie  formularza zgłoszeniowego
- wpisowe 100 zł

Nr konta:
BZ WBK III O Poznań 55 1090 1359 0000 0000 3501 8221
z dopiskiem: „kurs instruktorski samoobrona"

Kurs obejmuje 154 godziny.
Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Koszt kursu wynosi 1800 zł

Osoby, które ukończyły studia magisterskie o kierunku wychowanie fizyczne i instruktorzy rekreacji ruchowej w innej specjalności mogą być zwolnione (na własne życzenie)
z uczestnictwa w części ogólnej.

Nasz adres:
Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
ul. Winogrady 11
61-663 Poznań
tel. 618 531 541, 664 050 278
www.szkoleniawtkkf.pl
e-mail: szkolenia@wtkkf.pl

Dodaj do:    Dodaj do Facebook.com Dodaj do Google+ Dodaj do Twitter.com Translate to English

KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 
Aby móc komentować, musisz być zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikiem serwisu.