PZMT WZYWA ŚWIATOWY ZWIĄZEK DO DZIAŁANIA

W związku z bezprecedensową agresją rosyjską na terytorium Ukrainy i działaniami wojennymi podczas których giną nie tylko żołnierze, ale również dzieci, bombardowane są całe miasta i niszczone są obiekty sportowe. Polski Związek Muaythai apeluje do władz IFMA o natychmiastowe zawieszenie w prawach członkowskich Rosyjskiej i Białoruskiej Federacji Muaythai i wykluczenie reprezentantów tych krajów z międzynarodowych rozgrywek sportowych sankcjonowanych przez IFMA, a także nie sankcjonowania jakikolwiek zawodów na terenie tych dwóch wymienionych krajów. Jako sportowa społeczność nie możemy się zgodzić na to, że w rosyjskich nalotach bombowych giną nasi przyjaciele z którymi nie tak dawno wspólnie uczestniczyliśmy w wielu turniejach, a światowy związek milczy. Solidaryzujemy się z wszystkimi ukraińskimi sportowcami walczącymi o wolność swojego kraju. Żądamy od władz IFMA zdecydowanej i jednoznacznej reakcji.
Walka w ringu, pokój na świecie.
Zarząd Polskiego Związku Muaythai.

In connection with the unprecedented Russian aggression on the territory of Ukraine and the military operations during which not only soldiers but also children are killed, entire cities are bombarded and sports facilities are destroyed. The Polish Muaythai Federation urges the IFMA - International Federation of Muaythai Associations authorities to immediately suspend the membership rights of the Russian and Belarusian Muaythai Federation and exclude their representatives from international sports competitions sanctioned by IFMA, and not to sanction any competitions in these two countries. As a sports community, we very much disagree with the fact that our friends are dying during the Russian bombing raids with whom we participated in many tournaments not so long ago, and the global association is silent. We stand in solidarity with all Ukrainian sportsmen fighting for the freedom of their country. We demand a strong and unambiguous response from the IFMA authorities.
Fight in the ring, world peace.
Board of the Polish Muaythai Federation

Dodaj do:    Dodaj do Facebook.com Dodaj do Google+ Dodaj do Twitter.com Translate to English

KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 
Aby móc komentować, musisz być zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikiem serwisu.